a

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis.

a

Latest News

    No posts were found.

Algemene Voorwaarden UrbanDancers

Algemene Voorwaarden UrbanDancers

 

Privacy

In het kader van de Algemene Verordening Persoonsgegevens informeren we je dat UrbanDancers je gegevens opneemt in het cursistenadministratiesysteem en boekhoudprogramma voor de verwerking van de inschrijving en de uitvoering van de gesloten cursusovereenkomst. Tevens gebruiken we je e-mailadres en telefoonnummer om je informatie omtrent de les te sturen en ontvang je de algemene nieuwsbrief van UrbanDancers. Uitschrijven voor de nieuwsbrief is mogelijk via de knop in de nieuwsbrief. Voor een uitgebreide beschrijving van ons privacy beleid, verwijzen we je naar onze privacyverklaring.

 

Wijziging persoonlijke gegevens

Indien je je persoonlijke gegevens wilt veranderen, dan dien je dit door te geven aan de cursistenadministratie via info@urbandancers.nl.

 

Proefles

Om zeker te weten of je hebt gevonden wat je zoekt, is het mogelijk om een proefles te volgen in één van onze groepscursussen. Indien je besluit door te gaan met de les, dan betaal je dus vanaf de tweede groepsles. In verband met de sociale veiligheid voor de leerlingen is aanwezigheid van ouder(s)/verzorger(s) bij de (proef)les helaas niet toegestaan. Hiervoor worden speciale open lessen georganiseerd.

 

Tarieven

Het cursusgeld staat vermeld bij elke cursus op de website. Dit maandelijkse tarief is gebaseerd op een gespreide betaling van 10 keer het maandtarief verdeeld over 12 betalingstermijnen. Start je aan het begin van het seizoen, dan wordt exact dit bedrag per maand geïncasseerd. Indien je je gedurende het seizoen inschrijft en dus in minder termijnen gaat betalen, kan het maandelijkse tarief iets afwijken van het genoemde bedrag op de website. Bij tussentijdse opzegging vindt er een afrekening plaats op basis van het aantal daadwerkelijk gevolgde lessen. Mogelijk ontvang je dan dus nog een bedrag terug of dien je nog iets bij te betalen.

Bij een nieuwe inschrijving betaalt men geen inschrijfkosten. Voor de danslessen kan een kledingrichtlijn gelden, waaraan cursisten zich dienen te houden.

Het Jeugdcultuurfonds Arnhem is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een cultuur educatieve instelling. Gezinnen die geen gebruik kunnen maken van de GelrePas omdat ze buiten de 120% norm vallen, maar waarvan het besteedbaar inkomen te beperkt is, kunnen een aanvraag indienen via een intermediair.

Ook via Stichting Leergeld in Nijmegen kunnen gezinnen met kinderen tussen de 4 en 18 jaar en een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm een aanvraag indienen voor een (volledige) bijdrage van een cursus dans.

 

Betaling

Instromen bij een cursus is op ieder gewenst moment mogelijk. Je betaalt uiteraard pas vanaf de eerste gevolgde les. Stroom je dus bijvoorbeeld halverwege december in, dan betaal je het aantal lessen die je vanaf dat moment gaat volgen. Betaling van het lesgeld kan uitsluitend worden voldaan via automatische incasso. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden machtig je UrbanDancers om het lesgeld van je bankrekening af te schrijven. Het lesgeld wordt in termijnen geïncasseerd. Bij opgave aan het begin van het seizoen is dat 10 termijnen; bij opgave gedurende het seizoen in het aantal termijnen dat nog resteert.

 

Looptijd

Bij inschrijving ga je een abonnement aan voor een bepaalde tijd, dat wil zeggen tot het einde van het lopende seizoen. Het seizoen loopt van 1 september tot 1 augustus. Aan het einde van het seizoen worden niet-opgezegde cursussen stilzwijgend verlengd voor het nieuwe seizoen. Bij stilzwijgende verlenging wordt je abonnement omgezet naar een abonnement voor onbepaalde tijd.

Opzegtermijn

Tussentijdse beëindiging van het abonnement is mogelijk via een schriftelijke opzegging per e-mail of post. In het eerste seizoen geldt een opzegtermijn van drie kalendermaanden. Bij lidmaatschap langer dan één seizoen (abonnement onbepaalde tijd), geldt de wettelijke opzegtermijn van één kalendermaand. Voor kinderen tot en met 3 jaar geldt een standaard opzegtermijn van één kalendermaand.

 

Overstappen naar een andere les

Overstappen naar een andere les is mogelijk. Neem hiervoor contact op met de cursistenadministratie 0615293143 of via  info@UrbanDancers.nl.

 

Lesuitval

Als je door omstandigheden niet bij de les aanwezig kunt zijn, verzoeken we je om dat tijdig door te geven via info@urbandancers.nl of telefonisch via 0615293143. Verzuimde lessen kunnen worden ingehaald of worden middels opgenomen tutorial naar de leerling gestuurd .

Bij lesuitval door ziekte of afwezigheid van de docent, wordt altijd geprobeerd een geschikte vervanger te zoeken. Mocht de les toch uitvallen, dan ontvang je hiervan tijdig telefonisch bericht. UrbanDancers behoudt het recht om per cursus twee groepslessen per seizoen uit te laten vallen zonder restitutieregeling.

 

Restitutieregeling

Bij verhindering van de cursist vindt geen restitutie plaats.

Indien je in bijzondere gevallen de les (tijdelijk) niet meer kunt volgen, kun je dat melden bij UrbanDancers.

Bij opheffing van een les vanuit UrbanDancers heb je recht op restitutie van het lesgeld voor de lessen die niet meer gevolgd kunnen worden. Het resterende bedrag wordt berekend vanaf het moment dat UrbanDancers de lessen niet meer zal aanbieden.

 

Fotografie en video

Tijdens voorstellingen en lessen kunnen foto’s en video-opnamen voor publicitaire doeleinden gemaakt worden. Deze worden gebruikt voor alle social Media waar UrbanDancers  mee werkt. Indien je hier niet mee akkoord gaat en dus niet wilt dat jij of jouw kind gefotografeerd wordt, kun je dit laten weten door een mail te sturen naar info@UrbanDancers.nl onder vermelding van de naam van de leerling en datum van de foto. UrbanDancers zal nooit gegevens van haar leden verstrekken aan derden.

 

Auteursrecht

Indien door UrbanDancers cursusmateriaal ter beschikking wordt gesteld waar auteursrechten op rusten, blijven deze rechten rusten bij de desbetreffende auteur. Het is niet toegestaan om het eventuele studiemateriaal op enigerlei wijze te vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking te stellen.​

 

Aansprakelijkheid

UrbanDancers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel, schade of vermissing van eigendommen (o.a. kleding, instrumenten en vervoermiddelen) ondervonden tijdens lessen, vrije trainingen en repetities in of nabij de locaties van UrbanDancers of op een locatie van een voorstelling.

 

Alcohol en drugs

Op alle locaties van UrbanDancers geldt een rookverbod. De school volgt een strikt beleid ten aanzien van het gebruik van alcohol en drugs. Op onze locaties is gebruik hiervan niet toegestaan. Leerlingen die onder invloed zijn wordt de toegang tot de lessen ontzegd. Wij nemen in een dergelijk geval naderhand altijd contact op met de ouder(s)/ verzorger(s).

 

Recht tot ontzegging

Elke lid van het staf-team van UrbanDancers kan besluiten een cursist de toegang tot de lessen te ontzeggen, bijvoorbeeld bij een ernstige betalingsachterstand of bij wangedrag. De verplichting tot betaling van cursusgeld blijft dan bestaan. In specifieke gevallen kan om pedagogische redenen een bindend advies gegeven worden om te stoppen. In dat geval worden alleen de tot dan toe verzorgde lessen in rekening gebracht.